Na een lezing door Sonne voor BD-EKO boeren over bijen en biodiversiteit, ontstond er zo veel energie om slootkanten anders te gaan beheren dat al in mei het project van start kon gaan. Met 15 akkerbouwers en veehouders en 47 km slootkant, Flevolands Agrarisch Collectief, Landschapsbeheer Flevoland, BD-EKO, Waterschap Zuiderzeeland, Provincie Flevoland is Bee Foundation aan de slag gegaan! De plantensoorten in de slootkanten zijn inmiddels geïnventariseerd en het gefaseerde maaien is begonnen. In de zomer wordt de eerste veldexcursie georganiseerd om met elkaar te leren en alle vragen te bespreken die het omzetten van klepelen naar hooien of maai-zuigen met zich meebrengt.

Samen maken we meer meters met: