Noot

Deze vacature is reeds vervuld. Zie het bericht Nieuw lid raad van toezicht.

Vacature voorzitter/lid Raad van Toezicht

Stichting Bee Foundation

Bee Foundation heeft per 1 januari 2017 een vacature voor de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht.

Bee Foundation is opgericht in november 2015 en werkt aan de versterking van het leefmilieu van bijen, hommels en vlinders. Bee Foundation doet dit door kennis te verspreiden, betrokkenheid te vergroten en voedselvelden voor bijen, hommels en vlinders aan te leggen. Hiervoor zijn de producten Bee Miles en Bee Events ontwikkeld.

Bee Foundation zoekt een voorzitter voor de Raad van Toezicht. De man/vrouw die wij zoeken:

  • is een toezichthoudend voorzitter/lid en kan sparren en spiegelen;
  • heeft een breed netwerk binnen het bedrijfsleven;
  • heeft ervaring met het opbouwen van een professionele organisatie.

Bee Foundation streeft:

  1. naar het realiseren van bijenoases en verbindingsroutes voor bijen, hommels en vlinders met schoon, gevarieerd voedsel in voorjaar, zomer en najaar. Het doel van Bee Foundation is om het netwerk van voedsel te versterken en te verbinden en binnen 10 jaar minimaal 1.000 hectaren te realiseren die samen een ecologische bij-structuur vormen. Bee Foundation werft hiertoe fondsen, brengt Bee Miles op de markt en sluit beheersovereenkomsten met grondeigenaren af.
  2. naar het creëren van verwondering, bewustzijn en kennis over de samenhang van de wereld van de bijen en de wereld van de mensen. Doelgroepen zijn bedrijven, festivals, natuureducatiecentra en scholen. Middels Bee Events: lezingen, masterclasses, excursies en theater zet de stichting zich in om dit te bereiken.

Bee Foundation is opgezet volgens het Raad van Toezicht model. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de strategie en het beleid van het bestuur. De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De functies binnen de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd.

Naast de Raad van Toezicht is er een Adviesraad met prominenten met een economische, culturele, wetenschappelijke en maatschappelijke achtergrond, die hun kennis, ervaring en netwerk willen inzetten voor het succes van Bee Foundation.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Linda Docter (interim voorzitter Raad van Toezicht): 06-17 90 29 46
  • Peter Kapenga (lid Raad van Toezicht): 06-14 61 87 67
  • Sonne Copijn (directeur-bestuurder): 06-22 58 48 18

Reacties graag voor 9 december 2016 naar sonne@bee-foundation.nl. Wij ontvangen graag een motivatiebrief en een kort CV.
Gesprekken vinden plaats op dinsdag 13 december vanaf 16.00 uur in de omgeving van Utrecht.