Nieuwe cijfers over dieren die gewassen en planten bestuiven zijn schrikbarend: de situatie is dramatisch. Zowel gewervelde bestuivers, zoals vogels en vleermuizen, als ongewervelden zoals vlinders, hommels en kevers moeten vechten voor hun voortbestaan.

bijensterfte

Het VN rapport dat 29 februari 2016 werd gepubliceerd levert cijfers die nog alarmerender zijn dan eerder eerdere onderzoeken. Zo stellen zij dat 90 % (en niet 80 %) van de wilde planten bestuiving nodig heeft. Verder zijn wij voor onze voedselgewassen niet voor 30 % maar voor 75 % afhankelijk van bestuivers. Wereldwijd is 40 % van de bestuivende insecten is met uitsterven bedreigd.

We weten inmiddels dat deze dieren cruciaal zijn voor het leven op aarde, voor de zaadvorming en voor het voedsel van mens en dier. Iedereen kan bijdragen door:

  • Kopen van biologische producten waar biodiversiteit een integraal onderdeel is van het productiesysteem én er geen systemische insecticiden gebruikt worden
  • Aanleg van voedseloases en verbindingsroutes met jaarrond voedsel en nestgelegenheid.
  • Wereldwijd verbod op systemische insecticiden.

Meer weten?

Lees hier de internationale samenvatting van het rapport of bekijk onderstaande artikelen.